Blogi

Pintaa syvemmältä
eli mikä meitä puhuttaa

Täältä pääset tutustumaan uusimpiin artikkeleihin, joissa kerromme tapahtumistamme, palveluistamme ja yhteistyökumppaneistamme sekä meitä kiinnostavista ilmiöistä.
Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care
Naturest Oy - Blogi
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on skype

Palvelumuotoillen maalaismummulaan

Opiskelen Oulun yliopistossa suomen kieltä ja viestintää. Tällä hetkellä suoritan palvelumuotoilu-kurssia. Teen kurssityönä kahden muun opiskelijan kanssa palvelumuotoiluprojektia Naturestille. Olemme siis palvelumuotoilijoina mukana kehittämässä yritykselle uutta palvelua. Tässä blogitekstissä kerron sekä palvelumuotoilusta yleisesti, että hieman meidän palvelumuotoiluprojektistamme.

Palvelumuotoilu, turhaa vai tarpeellista?

Elämme asiakkaan aikakautta. Asiakkaan tarpeet ja mieluisat asiakaskokemukset ovat entistä tärkeämpiä palveluyrittäjyydessä. Kilpailua on nykypäivänä niin runsaasti joka alalla, että asiakkaalla on varaa valita usein monista eri yrityksistä ja niiden palveluista.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen palveluun, hänen on mahdollista äänestää jaloillaan ja vaihtaa kilpailijalle. Lisäksi sosiaalisen median kultakaudella näkyvyys voi olla positiivista tai negatiivista. Kommentit huonoista asiakaskokemuksista leviävät hetkessä somen välityksellä.

Asiakkaan ehdoilla

Asiakaskokemuksella on siis myös taloudellista merkitystä! Nykyään asiakas miettii hinnan lisäksi yhä enemmän esimerkiksi helppoutta, vihreyttä, palvelun laatua, asiakaskokemusta ja vaivattomuutta. Ihmiset valitsevat mieluummin sellaisen yrityksen, joka oikeasti ymmärtää asiakkaan tarpeet ja tarjoaa asiakkaalle räätälöityä palvelua. Tähän kaikkeen tarvitaan palvelumuotoilua.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden (ja tuotteiden) suunnittelua ja kehittämistä muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Se on käyttäjälähtöistä suunnittelua – palvelumuotoilun avulla pyritään tekemään palvelusta kokonaisvaltaisesti käyttäjälle sopivampi. Palvelumuotoilu perustuu aina asiakaslähtöisyyteen ja asiakas onkin yleensä tiiviisti mukana koko palvelumuotoiluprosessin ajan.

Keskeisin tavoite palvelumuotoilussa on tuotteen tai palveluprosessin kehittäminen sellaiseksi, että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä käyttäjän tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilu on siis tärkeää, jotta yrityksen tarjoamat palvelut ovat helposti asiakkaan löydettävissä ja helposti tilattavissa. On tärkeää, että asiakaskokemuksesta jää kaikille osapuolille hyvä fiilis. Mielestäni jokaisen pienen ja suuren yrityksen kannattaisi panostaa palvelumuotoiluun.

Yhteistyön monipuoliset hyödyt

Yhteistyö tuo lisäarvoa opintoihin ja uutta näkökulmaa yrityksen kehittämiseen. Kun kuulin, että meidän on tarkoitus tehdä kurssityönä palvelumuotoilu-case jollekin yritykselle, tiesin heti, että haluan tehdä sen yhteistyössä Naturestin kanssa. Palvelumuotoiluprojektit saattavat kestää parista kuukaudesta useampaan vuoteen.

Meidän aikataulumme on kuitenkin paljon tiukempi, joten meidän täytyi rajata aihe melko suppeaksi, jotta ehdimme suorittaa ja raportoida projektin kuukauden aikana. Pohdimme aluksi yhdessä, mitä palvelua lähtisimme kehittämään. Päädyimme Maaseutumummulaan.

Mikä ihmeen Maaseutumummula?

Maaseutumummula on yksi Naturestin uusimmista luontovoimapalveluista, minkä vuoksi se onkin meille oivallinen palvelumuotoilukohde. Sen kehittäminen on aloitettu vasta äskettäin, joten saamme olla mukana luomassa palvelua melkein alusta saakka. Pääsemme miettimään ja kokeilemaan, miten palvelu olisi järkevin toteuttaa, millainen sen kohderyhmä on ja mitä kaikkea palvelu voi sisältää. Lue maaseutumummulasta lisää täältä.

Olen todella innoissani tästä yhteistyömahdollisuudesta Naturestin kanssa, koska Green Care -toimiala on Suomessa vielä melko nuori ala, mutta sen suosio on koko ajan kasvussa. On mahtavaa olla mukana tällaisessa projektissa ja antaa oma ammattitaito tuoreen yrityksen avuksi.

Kirjoittaja Inka Keränen on Oulun yliopiston suomen kielen ja viestinnän opiskelija, joka suorittaa kahden opiskelijakaverinsa kanssa palvelumuotoilun kurssia. He ovat mukana Naturestin uuden luontovoima-palvelun kehittämisessä.

Vieritä ylös