Työharjoittelu Naturestilla

(suomenkielinen versio alla)

My internship at Naturest and experiences from Finland by Célia Hébrard

I’m a second-year tourism student from France. Our studies include a two-month internship in Europe, and I hoped to be able to do it in the Nordic countries. Naturest was found through Internet search when we were looking for a responsible nature tourism company. When my teacher found me my internship and Rita accepted me, I was really delighted.

I didn’t have any specific expectations because Finland is not well known in France. The only ideas that I had was some stereotypes and pictures of several landscapes on the Internet. My parents traveled to Helsinki more than 20 years ago and I heard that Finland is a country of cold weather and silent people. Also, I had an image of beautiful nature with lots of lakes and not much population.

Cultural differences

During my internship I could discover a lot of cultural Finnish things thanks to Rita and other several people which I met through my internship and out of it too. Various elements caught my attention, for example meal times. Back home we have small breakfast and at midday hot meal with dessert. Around 4pm we have just something sweet and our dinner is at 8pm. So, it differs from Finland. Some surprises were also with food – one of them was a pizza with kebab meat and mayonnaise or hot soup in a hot day.

The absence of night during this period surprised also as well as taking shoes off when visiting someone’s home. We take shoes off only when we are at home. The school system is very different of the French school system. Finnish children start school at the age of 7 and we do it at age of 3. In France most of the lessons are inside at the school rooms and the interaction between students and teachers is pretty formal.

During my two months in Finland, I could accommodate in a typical Finnish neighborhood in Oulu. I found this big city really welcoming with its marketplace, colorful houses and the access at the beach which is something really pleasant while a sunny day. Thanks to buses and a hired car I could visit others places further from the city; like the Oulujärvi lake, the Oulanka National Park and Rovaniemi. Also, I took a trip to Hailuoto and Turkansaari.

New skills and valuable experiences

Thanks to my internship at Naturest, to mention only a few elements among many others, I learned to make fire, row a boat and also, I could discover the Finnish countryside – as well as its mosquitoes. One special thing is that I learned to collect and work reeds. I also got to make myself a reed necklace. Once I even participated orienteering evening in Oulu and was proud to find all the control points!

Fireplaces all over in forests are something special in Finland. This is one thing I would like to adopt to my home country. For my point of view the rhythm of life is slower and this could be a good message for the French people: come and charge your battery in Finland. It might appeal to busy travelers and urban people. Of course, I spent a lot of time in countryside that might give me a wrong point of view to Finnish lifestyle.

Finally, I want to thank Rita, Raili and Riikka who welcomed me with open arms to live this unforgettable experience whether for my studies but also on a personal level. Kiitos!

Celia ja Rita laiturilla
Kuva: Johanna Riepula

Työharjoitteluni Naturestilla ja kokemukseni Suomesta – kirjoittanut Célia Hébrard

Olen toisen vuoden matkailualan opiskelija Ranskasta. Opintoihimme kuuluu kahden kuukauden työharjoittelu Euroopassa, ja olin toivonut pääseväni harjoitteluun johonkin pohjoismaista. Löysimme Naturestin internet-haulla, kun haimme vastuullisia luontomatkailuyrityksiä. Olin todella ilahtunut, kun opettajani löysi Naturestin ja Rita päätti ottaa minut harjoittelijaksi. 

Minulla ei ollut suurempia odotuksia, koska Suomi ei ole kovin hyvin tunnettu maa Ranskassa. Ajatukseni Suomesta perustuivat joihinkin stereotypioihin sekä useisiin maisemakuviin, joita olin nähnyt internetissä. Vanhempani ovat käyneet Suomessa yli 20 vuotta sitten, ja he ovat kertoneet että Suomi on kylmän sään ja hiljaisten ihmisten maa. Lisäksi olin saanut kuulla maasta, jossa on kaunis luonto, paljon järviä ja vähän saasteita.

Kulttuurieroja

Työharjoitteluni aikana pääsin tutustumaan Suomen kulttuuriin. Kiitos tästä kuuluu Ritalle ja kaikille muille, joita tapasin harjoitteluni aikana sekä vapaa-ajallani. Useat seikat herättivät huomioni, esimerkiksi ruokailuajat. Kotona Ranskassa me syömme pienen aamiaisen ja keskipäivällä lämpimän ruoan jälkiruoan kera. Neljän maissa syömme vain jotain pientä makeaa ja illallinen on kahdeksalta. Eli eroja löytyy. Myös jotkin ruoat olivat yllättäviä – esimerkiksi kebab-pizza majoneesilla tai kuuman keiton syönti kuumana päivänä. 

Yllättävää oli myös öiden valoisuus sekä se, että kengät otettiin aina pois jonkun luokse mentäessä. Ranskassa me otamme kengät pois vain kotona ollessamme. Koulutusjärjestelmä eroaa Ranskan järjestelmästä. Suomessa lapset menevät kouluun 7-vuotiaina, kun taas Ranskassa aloitamme koulun 3-vuotiaina. Ranskassa suurin osa tunneista käydään sisällä luokkahuoneissa ja opettajien ja oppilaiden välinen kanssakäyminen on melko muodollista.

Työharjoitteluni aikana sain majailla tyypillisessä suomalaisessa naapurustossa Oulussa. Kauppatori, värikkäät talot ja helppo pääsy uimarannalle tekivät tästä suuresta kaupungista erittäin meiluisan. On muuten todella hienoa, että keskustasta pääsee niin helposti meren rantaan uimaan, etenkin näin lämpimänä aikana. Bussien ja vuokra-auton avulla pääsin myös vierailemaan Oulun ulkopuolella, kuten Oulujärvellä, Oulangan kansallispuistossa ja Rovaniemellä. Vierailin myös Hailuodossa ja Turkansaaressa.

Uusia taitoja ja arvokkaita kokemuksia luonnossa

Työharjoittelussani opin muun muassa tekemään tulen, soutamaan sekä pääsin tutustumaan suomalaiseen maaseutuun – sekä tietysti hyttysiin. Yksi erityinen asia mitä opin, oli ruo’on kerääminen ja työstäminen. Sain myös tehdä itselleni ruokokaulakorun. Kävin myös yhden kerran kokeilemassa suunnistusta ja olin ylpeä löydettyäni kaikki rastit!

Joka puolelta metsiä löytyvät nuotiopaikat ovat jotain todella erityistä Suomessa. Tämä on jotain sellaista, mitä toivoisin kotimaastani löytyvän. Mielestäni myös elämä rytmi on verkkaisempaa Suomessa. Niinpä voisinkin antaa vinkin ranskalaisille: tulkaa Suomeen lataamaan akkujanne. Tämä voisi tehdä hyvää kiireisille lomalaisille ja kaupunkilaisille. Tosin täytyy muistaa, että vietin harjoitteluni aikana paljon aikaa maaseudulla, joten tämä saattaa vääristää käsitystäni suomalaisesta elämäntyylistä. 

Lopuksi haluaisin kiittää Ritaa, Railia ja Riikkaa, jotka ottivat minut avosylin vastaan ja mahdollistivat onnistuneen työharjoittelun. Kokemus oli unohtumaton niin opintojen kannalta kuin henkilökohtaisella tasolla. Kiitos! 

Scroll to Top