Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

Työhyvinvointi – mitä hyvä työstä palautuminen pitää sisällään?

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon. On itsestään selvää, että hyvinvoiva työyhteisö toimii tuloksellisemmin. Mutta mitä on työhyvinvointi? Voisiko luonnosta löytää avaimet palautumiseen? Entä miltä kuulostaisi työpaikan virkistyspäivä luonnonhelmassa?

Työhyvinvointi muodostuu useasta eri tekijästä, joista huolehtiminen on niin työnantajan kuin työntekijänkin vastuulla.

Työhyvinvoinnin edistäminen pitää ennen kaikkea sisällään riittävän ja hyvän työstä palautumisen. Palaudutko riittävästi omasta työstäsi? Miten voisit parantaa työhyvinvointia sekä työpäivän aikana että sen jälkeen?

Luonto hoivaa tutkitusti niin kehoa kuin mieltäkin. Luonnon tuominen työpaikalle parantaa niin ikään työhyvinvointia. Työhyvinvointia voi hakea luonnosta monella tapaa.

Me Naturestilla kehittelemme alati työksemme mukavaa ja rentouttavaa aktiviteettia työpaikan virkistyspäivään Oulun seudulla ja tarvittaessa muuallakin Suomessa. Miltä kuulostaisi, jos teidänkin työporukkanne viettäisi seuraavan tyhypäivän luonnossa tai luontoteeman ympärillä?

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla kuuluu johtajalle

Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työn tekemiseen liittyvät perustat ovat kunnossa. Tähän liittyy esimerkiksi mielekäs työn sisältö, työntekijän osaamisen varmistaminen sekä turvallisuuteen liittyvät osa-alueet. Myös työhyvinvointi kuuluu johtajan vastuisiin.

Suomen työlainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että työturvallisuus ja työterveys ovat lähtökohtaisesti hyvin järjestetyt. Pelkkä lakien ja asetusten noudattaminen on kuitenkin vain minimi. Yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on hyvä johtaminen.

Työporukka viettää yrityksen virkistyspäivää Oulussa luonnonhelmassa. He kippistelevät kahvia hymyillen iloisissa tunnelmissa.
Miltä kuulostaisi työpaikan virkistyspäivä Oulun kauniissa luonnossa, tai hieman kauempanakin? Anna Naturestin väen suunnitella rentouttavaa ja hauskaa aktiviteettiä tyhypäivänne iloksi. Luonto jos mikä parantaa työhyvinvointia ja auttaa jaksamaan! 

Mitä hyvä johtajuus sitten käytännössä tarkoittaa? Meillä useimmilla on varmasti kokemusta erilaisista johtajista ja johtamisesta. Oma työhistoriani keskittyi ennen yrittäjyyttä projektitöihin, minkä vuoksi työnantajat ja työn sisältö vaihtui tiheään. Omakohtaista kokemusta on kertynyt rutkasti sekä hyvästä että huonosta johtajuudesta. Pelkkä asioiden johtaminen harvoin riittää. Itselle parhaiten ovat jääneet mieleen ne esimiehet tai johtajat, jotka ovat aidosti kohdanneet ihmisen.

Esimiestyötä tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori Krista Pahkin kiteyttää Työterveyslaitoksen artikkelissaan hyvän johtajuuden “kolmeen koohon” eli:

 1. kysy
 2. kommentoi
 3. kannusta

Allekirjoitan nämä kolme koota täysin. Niiden lisäksi hyvä esimies kuuntelee työntekijöitä ja on myös avoin uusille ajatuksille. Työpaikan tyhy- ja virkistyspäivät ovat oivia paikkoja pysähtyä työntekijöiden äärelle, kuulla heitä ja olla läsnä.

Miten voit parantaa työhyvinvointiasi? 

Työntekijän vastuu oman työhyvinvointinsa ylläpidosta on vähintään yhtä suuri kuin työnantajankin. Emme voi vaatia, että se kuuluisa ”joku” kantaa kokonaisvastuun hyvinvoinnistamme, vaan avaimet työhyvinvointiin lepäävät omissa käsissämme. Työntekijän osaksi jää huolehtia siitä, että työstä palautuminen on kunnossa. 

Työn tauottaminen työpäivän aikana on helppo keino parantaa työhyvinvointia ja omaa jaksamista. Omasta työhyvinvoinnista huolehtimisen pääpaino tapahtuu kuitenkin vapaa-ajalla. Sinun kannattaakin valita viisaasti, kuinka vapaa-aikasi käytät. 

Työstä palautuminen puolestaan voidaan jakaa fyysiseen ja psyykkiseen palautumiseen. Ensiksi mainittuun kuuluvat muun muassa riittävä lepo, monipuolinen ravinto sekä liikunta. Laadukas ja riittävä lepo kuuluu myös psyykkisen palautumisen keinoihin. Mielekäs, itseä innostava tekeminen työn vastapainoksi on niin ikään tärkeää.

Yhdysvalloissa kehitelty DRAMMA-malli pitää sisällään kuusi tekijää, joiden avulla työhyvinvoinnin kannalta olennaista psykologista palautumista voidaan tarkastella. Nämä kuusi palautumisen keinoa tutkija Anniina Virtanen esittelee Työterveyslaitoksen verkkokirjoituksessaan.

Poimi talteen seuraavat vinkit, joiden avulla voit edistää työhyvinvointiasi

 1. Työstä irrottautuminen: Tee vapaalla asioita, jotka poikkeavat mahdollisimman paljon omasta työstäsi. Kun keskityt esimerkiksi liikuntaan tai luovaan tekemiseen, et ajattele etkä murehdi työasioita.
 2. Rentoutuminen: Ota rauhallisesti. Tee jotain sellaista, joka ei vaadi fyysisiä eikä älyllisiä ponnisteluja. Joku rentoutuu lukemalla kirjaa, joku toinen taas kuuntelemalla musiikkia tai kuljeskelemalla luonnossa.
 3. Autonomia eli omaehtoisuus: Työssä on paljon asioita, joihin et pysty vaikuttamaan. Järjestä vapaalla itsellesi edes vähän aikaa, jolloin voit tehdä mitä haluat eikä kukaan vaadi sinulta mitään. Entä pystytkö joskus kieltäytymään esimerkiksi vierailuista, joihin sinulla ei juuri silloin ole voimavaroja?
 4. Taidon hallinta: Haasta itsesi hiomaan jotain taitoa – kunhan se ei liity työhön. Voit oppia uutta vaikkapa käsitöiden, kieltenopiskelun tai liikuntaharrastuksen parissa. Näin saat onnistumisen kokemuksia.
 5. Merkityksellisyys: Tee asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Esimerkiksi toisten auttaminen voi tehdä vapaa-ajasta merkityksellistä. Tällaiset asiat saattavat vaatia vaivannäköä, mutta ne tukevat hyvinvointiasi.
 6. Yhteenkuuluvuus: Panosta hyviin, läheisiin ihmissuhteisiin. Onko ympärilläsi ihmisiä, joiden kanssa saat olla oma itsesi? Sosiaalisissa suhteissa laatu on määrää tärkeämpää.

Järjestä työpaikan tuleva virkistyspäivä metsän siimeksessä. Olemme oululainen luontopalveluyritys, jolla on pitkä kokemus tapahtumatuotannosta. Ole meihin yhteydessä, kerromme mielellämme lisää.

Avaimet työhyvinvointiin voivat löytyä luonnosta

Entäpä sitten luontoympäristö? Voisiko työhyvinvointi lisääntyä luonnon palauttavalla vaikutuksella? 

Luonto saa yhä enemmän jalansijaa suomalaisten keskuudessa. Moni hakee metsän siimeksestä jaksamista ja energiaa työnsä vastapainoksi. Metsän hyvinvointivaikutukset tiedostetaan yhä enenevissä määrin.

Keväällä 2010 järjestin Haukiputaan Virpiniemessä Voimametsä-seminaarin. Tapahtuman tavoitteena oli kerätä koolle ihmisiä keskustelemaan metsien merkityksestä ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Voimametsä-seminaari herätti kyllä paljon mielenkiintoa, mutta vielä oli pitkä matka siihen hypeen, mitä sama teema herättää 2020-luvulla.

Kymmenen vuotta myöhemmin eli kaksi vuotta sitten helmikuussa järjestettiin Heurekassa Kansan terveyttä metsästä -seminaari, joka kokosi paikalle lähes 200 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuudessa kuultiin toinen toistaan inspiroivimpia esityksiä siitä, kuinka luonto auttaa meitä ihmisiä voimaan paremmin.

Tiedossamme on, että jo lyhytkin, 10–20 minuutin oleskelu metsässä aktivoi parasympaattisen hermostomme ja laskee stressihormonitasoa. Nämä molemmat auttavat palautumisessa ja lisäävät rauhoittumisen tunnetta. 

Vuonna 2021 valmistuneen tutkimuksen mukaan metsässä piilee avain myös immuunivasteen vahvistamiseen. Aki Sinkkosen johtama ryhmä tutki kaupungissa sijaitsevan päiväkotilasten luontoaltistumisen vaikutuksia. Positiiviset tulokset olivat näkyvissä jo kuukauden altistumisen jälkeen. Tutkimus vahvisti oletusta, jonka mukaan ”luontokosketus ehkäisee immuunijärjestelmän häiriöitä, kuten autoimmuunisairauksia ja allergioita”.

Johtaja, tuo luonto työpaikalle 

Hyvä johtaja valitsee parhaimmat käytännöt, kun tarkoituksena on työhyvinvoinnin edistäminen. Kuten edellä on esitetty, hyvinvoinnin avaimet voivat löytyä luonnosta. Käytännössä valinnat ovat varsin simppeleitä:

 • Lisää työtiloihin viherkasveja tai kuvia luonnosta. 
 • Luo mahdollisuus kävelykokouksiin.
 • Kannusta liikuntaseteleillä luontoperusteisen liikunnan äärelle.
 • Järjestä työpaikan virkistyspäivä luonnonhelmaan.

Keinoja on siis monia. Työntekijän vastuulle jää huolehtia siitä, että hänen vapaa-ajallaan tekemänsä valinnat tukevat työstä palautumista mahdollisimman hyvin.

Oululainen työporukka viettää yrityksen virkistyspäivää metsässä hakien työhyvinvointia luonnosta.
Tiimi- ja virkistyspäivät voi viettää myös luonnossa. Jo 10–20 minuutin oleilu metsässä laskee stressiä tehokkaasti ja voi siten parantaa työhyvinvointia.

Johtajana voit myös helpottaa omaa urakkaasi ja tilata tyhypäivän ohjelman Naturestilta.

Tarjoamme virkistyspäivään Oulussa kuin muuallakin Suomessa esimerkiksi seuraavanlaista ohjelmaa

 1. Lempeästi luonnossa: Virkistyspäivä sisältää ohjatun kehonhuolto- ja läsnäoloharjoituksen sekä tärkeää asiaa palautumisesta. Työporukka saa nauttia kahvit tai teet nuotion äärellä pienen purtavan kanssa. Kesto noin 2–3 tuntia.
 2. Voi hyvin metsässä: Tämä tyhypäivä sisältää sykettä nostavaa, hauskaa tekemistä työporukalle. Ohjelmassa on viuhkasuunnistus- tai metsätehtävärata sekä kehonhuoltotuokio. Sykettä tasaamme retkieväiden sekä nokipannukahvien ja pienen makean äärellä. Kesto noin 2–3 tuntia.
 3. Palaudutaan yhdessä: Virkistyspäivään kuuluu työpsykologin luento. Psykologi kertoo muun muassa työhyvinvoinnista ja palautumisesta. Ihana metsäjooga ja rauhoittava hengitysharjoitus tyynnyttävät mielen. Tarjolla on nokipannukahvit sämpylän ja makean kera. Kesto noin 2–3 tuntia.

Millainen aktiviteetti sopisi teidän työporukallenne parhaiten? Voimme myös ideoida tyhypäivän toiveidenne mukaisesti – ole meihin yhteydessä, niin jutellaan lisää.

Naturestin vinkit työhyvinvointisi edistämiseen

Lopuksi annan vielä omat ehdotukseni, miten voit parantaa työhyvinvointiasi luonnon avulla. Mukailen aiemmin esiteltyä DRAMMA-mallia.

Näin edistät työhyvinvointia luonnonhelmassa

 1. Työstä irrottautuminen: Mene metsään. Näe ja kuule luonto ympärilläsi. Keskity ympäröiviin yksityiskohtiin ja unohda tyystin arki.
 2. Rentoutuminen: Laskeudu mättäälle tai nojaa puuhun. Sulje silmäsi ja hengitä metsää.
 3. Autonomia eli omaehtoisuus: Hakeudu luontoon yksin. Sulje puhelin ja tee juuri niitä asioita mitkä tuottavat sinulle positiivisia vaikutuksia.
 4. Taidon hallinta: Oivalla uutta luonnosta tai luonnossa. Opettele, kuinka tehdään pajupilli tai jokin muu sinulle uusi asia.
 5. Merkityksellisyys: Auta luontoa voimaan hyvin. Osallistu vesistön kunnostustalkoisiin tai tee roskienkeruuretki lähimetsään.
 6. Yhteenkuuluvuus: Sovi seuraava tapaaminen ystävän kanssa luontoon. Tai vie naapurissa asuva vanhus metsäkävelylle. 

Järjestä seuraava yrityksen virkistyspäivä luonnossa. Oululainen Naturest on kokenut ja innokas luontotapahtumien järjestäjä ole meihin yhteydessä, niin suunnitellaan sopivaa aktiviteettia juuri sinun yrityksellesi!

Scroll to Top