Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

Koulutukset ja valmennukset

METSÄPAJAOHJAAJA

NaturEST® metsäpajaohjaaja-koulutus on luotu kasvavan kysynnän tarpeisiin. Se sopii kaikille, jotka työssään ohjaavat ryhmiä, järjestävät työpajoja tai ovat kiinnostuneet oppimaan lisää metsistä oppimis- ja toimintaympäristönä. 

Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

OTA METSÄ OSAKSI OMAA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄSI

Metsäpaja on työpajamaista ryhmätoimintaa, joka on viety luontoympäristöön. Toimintaympäristönä on suomalainen luonto ja sen merkitys uuden oppimiseen ja hyvinvointiin. NaturEST® metsäpajaohjaaja™-koulutuksen seuraava ryhmä aloittaa 1.8.2023.  Metsäpajaohjaajakoulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja ohjata metsäpajoja erilaisille ryhmille tai muuten hyödyntää luontoa omassa työssä. 

Henkilö tutkii metsän kasvillisuutta

Syksyllä 2022 valmistui ensimmäiset viralliset metsäpajaohjaajat. Koulutukseen osallistui ammattilaisia sosiaali- ja matkailualalta, opettajia, työnohjaaja sekä hyvinvointivalmentaja. Kehittämisehdotusten myötä olemme hioneet koulutuspaketista vieläkin timanttisemman. Seuraava koulutus alkaa 1.8.2023 ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus tapahtuu verkkokoulutusalustalla ja etäluennot toteutetaan Zoom-yhteydellä. Opiskelijalle osoitetaan itseopiskelumateriaali sekä oppimista tukevia tehtäviä. Viikonlopun mittaisen lähijakson aikana viedään teoriaopetusta käytäntöön.  Koulutuksen laajuus on 5 op ja sen suoritettuaan opiskelija saa NaturEST® metsäpajaohjaaja™ -todistuksen.

Metsäpajaohjaajien kouluttajina toimivat pitkän linjan metsäpedagogit ja luonto-osaajat Rita Porkka, Raili Hokajärvi ja Riikka Heikkilä. 

Henkilö kiinnittää tehtävälappuja puuhun

Koulutuksen hinta on 1395€, sisältäen alv:n, luennot, tehtävien ohjaukset, kaksi maastopäivää, itseopiskelumateriaalit ja todistuksen. Huom! Koulutusmaksu voidaan maksaa 1-3 erässä. Lähipäivät toteutetaan Oulussa. NaturEST® metsäpajaohjaaja™-koulutuksen aikataulu:

1. KOULUTUKSEN ALOITUS 9.8. klo 17-19
2. METSÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 16.8. klo 17-19
3. SUOMEN METSÄT 23.8. klo 17-19
4. SUOMEN SOISTA 30.8. klo 17-19
5. LIIKKUMINEN METSÄSSÄ 6.9. KLO 17-19
6. METSÄNOMISTAJUUS 13.9. klo 17-19
7. VASTUULLISUUS 20.9. klo 17-19
8. LÄHIPÄIVÄT OULUSSA 22.-24.9. 
9. METSÄN HYVINVOINTIVAIKUTUKSET 4.10. klo 17-19

Lue täältä opintojaksojen tarkemmat sisällöt.

Kysy lisää: rita@naturest.fi

Scroll to Top