Koulutukset ja valmennukset

METSÄPAJAOHJAAJA

NaturEST® metsäpajaohjaaja-koulutus kasvavan kysynnän tarpeisiin. Luotu kaikille, jotka työssään ohjaavat ryhmiä, järjestävät työpajoja tai ovat kiinnostuneet oppimaan lisää metsistä oppimis- ja toimintaympäristönä. 

Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

OTA METSÄ OSAKSI OMAA TOIMINTA- YMPÄRISTÖÄSI

NaturEST® metsäpajaohjaaja™-koulutuksen seuraava ryhmä aloittaa 1.2.2023. Koulutuksen myötä opit ymmärtämään ja hyödyntämään metsää toimintaympäristönä ja suunnittelemaan itse metsäpajapäiviä.

Metsäpajaohjaajakoulutus antaa hyvät tiedot ja valmiudet ohjata metsäpajoja erilaisille ryhmille tai muuten hyödyntää luontoa omassa työssäsi. Ymmärrys suomalaisista metsistä lisääntyy, opit niiden merkityksestä niin ihmisille, taloudelle kuin ympäristölle. 

Henkilö tutkii metsän kasvillisuutta

Syyskuussa alkanut Metsäpajaohjaaja-pilottiryhmä kokosi mukaan seitsemän eri alojen osaajaa. Tämä maailman ensimmäinen metsäpajaohjaajien osaajaporukka valmistui lokakuussa 2022. Palaute koulutuksesta oli mahtava. Kehittämisehdotusten myötä olemme hioneet koulutuspaketista timantin! Seuraava koulutus alkaa 1.2.2023 ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus tapahtuu verkkokoulutusalustalla ja etäluennot toteutetaan Zoom-yhteydellä. Opiskelijalle osoitetaan itseopiskelumateriaali sekä oppimista tukevia tehtäviä. Kahden lähipäivän aikana viedään teoriaopetusta käytäntöön.  Koulutuksen laajuus on 2,5 op ja sen suoritettuaan opiskelija saa NaturEST® metsäpajaohjaaja™ -todistuksen.

Metsäpajaohjaajien kouluttajina toimivat pitkän linjan metsäpedagogit ja luonto-osaajat Rita Porkka, Raili Hokajärvi ja Riikka Heikkilä. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujan tietoa Suomen metsistä ja niiden hyödyntämisestä erilaisten ryhmien kanssa. Metsäpajaohjaaja voi halutessaan ilmottautua Naturestin kumppanuusverkostoon, jolloin hänellä on mahdollisuus olla mukana tuottamassa pajapalveluitaan Naturestin asiakastapahtumiin.

Henkilö kiinnittää tehtävälappuja puuhun

Koulutuksen hinta on 1395€, sisältäen alv:n, luennot, tehtävien ohjaukset, kaksi lähipäivää sekä kahvit lähipäivinä, itseopiskelumateriaalit ja todistuksen. Huom! Koulutusmaksu voidaan maksaa 1-3 erässä. Lähipäivät toteutetaan Evolla ja Oulussa.

Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä voit kysyä lisää: rita@naturest.fi ja ilmoittautua voi vaikka heti!

Vieritä ylös